בקשת Provisional

הקדמה

כשמדובר בהגנה על אמצאות וקניין רוחני, בקשות פטנט ממלאות תפקיד מרכזי.
עם זאת, קיימים סוגים שונים של בקשות פטנט, כל סוג משרת מטרה שונה בתהליך רישום הפטנט.
שני סוגים נפוצים הם: בקשת פטנט לאומית ובקשת פטנט זמנית – בקשת Provisional.
שמות נוספים שסיגלה לעצמה בקשת ה-Provisional הם: בקשה זמנית, פרוביזורית, ארעית, או בעברית-אנגלית, פרוביז'ונל.
לא פעם עולה השאלה מהי בקשת Provisional? ומה ההבדל בינה לבין בקשת פטנט רגילה?
מהם היתרונות והחסרונות של כל בקשה? ומה כדאי להגיש?
במאמר זה, נעמיק בהבדלים בין שני סוגי בקשות הפטנט ונבדוק את היתרונות והחסרונות של כל אחת.

חשוב לציין, כי אחת לא מחליפה את השנייה, ובקשת Provisional יכולה להיות מוגשת כשלב מקדים להגשת הבקשה הלאומית.

המכנה המשותף

ראשית נסכם את המכנה המשותף בין הבקשות.

בקשת פטנט המוגשת לראשונה, בין אם היא בקשת פטנט לאומית ובין אם היא בקשת Provisional מהווה בקשת בכורה, כלומר, שומרת את תאריך ההגשה למשך שנה (12 חודשים) וקובעת דין קדימה השומר את זכות הראשונים על האמצאה למגיש הבקשה (במידה ולא קיימת ספרות קודמת).

בתום השנה, ניתן להגיש בקשות לאומיות במדינות נוספות בהן אנו רוצים שתהיה לנו הגנה, או להגיש בקשה בין-לאומית, PCT, המאריכה את המועד להגשה במדינות נוספות בשנה וחצי (18 חודשים), ובסה"כ *30 חודשים מהגשה ראשונה (*למעט חריגים).

במהלך תקופה זו תיבחן הבקשה, בין עם על ידי רשות החיפוש המקומית של המדינה בה הוגשה הבקשה הלאומית, ובין עם על ידי רשות ה-PCT בתהליך הדומה לתהליך הבחינה של משרדי הפטנטים במדינות, ויתקבל דו"ח בחינה אשר ייתן אינדיקציה לגבי סיכוי הבקשה להתקבל כפטנט.

במידה והוגשה בקשת PCT, בתום *30 החודשים, יש להגיש את הבקשה כבקשות לאומיות במדינות בהן נרצה שתהיה לנו הגנה.

בשני המקרים, גם אם הוגשה בקשה לאומית וגם אם בקשה זמנית, ברגע שהוגשה הבקשה היא נמצאת בסטטוס "Patent Pending", כלומר, בתהליך, ובעל הבקשה יכול לחשוף את תוכנה, למשל, למשקיעים, ולהתקדם מבחינה עסקית.
חשוב לציין שבשלב זה, כל עוד הבקשה בתהליך ואינה התקבלה, אין פטנט ולכן לא ניתן לתבוע הפרה או למנוע מאחרים שימוש באמצאה.

בקשת פטנט לאומית

בקשת פטנט לאומית, כפי שהשם מרמז, מתייחסת לתהליך של הגשת בקשת פטנט ישירות למשרד הפטנטים המקומי של המדינה בה הוגשה הבקשה.
במידה וזו גם הבקשה הראשונה שמוגשת, במדינה אחת או יותר, היא מהווה כאמור בקשת בכורה וקובעת דין קדימה השומר את זכות הראשונים למגיש הבקשה.

במהלך שנה זו סביר שלא תיבחן הבקשה, אלא אם הוגשה במסלול מהיר, במידה ויש כזה, בהתאם למדינה הנבחרת.
בקשה זו תעבור תהליך בחינה אשר כולל לרוב דו"ח בחינה (או יותר) בו יועלו טענות הבוחן כנגד הבקשה אל מול ספרות קודמת הידועה בתחום הבקשה, ובמידה ותאושר הבקשה, יתקבל הפטנט.
במידה ולא מצא הבוחן ספרות קודמת הבקשה תתקבל ללא דו"ח בחינה.
לאחר הקיבול, ולאורך חיי הפטנט, יש לשלם אגרות תחזוקה (חידוש) בהתאם למדינה בה התקבל הפטנט.
יש לציין כי פטנט הינו טריטוריאלי ולכן, יש להגישו בכל מדינה בה נדרשת הגנה.
כמו כן, קבלת פטנט במדינה מסוימת אינה מבטיחה את קבלתו במדינה אחרת.

לבקשת פטנט תבנית אחידה ודרישות ברורות לגבי האופן בו הבקשה צריכה להיכתב כראוי. לכן, חשוב לוודא שהבקשה עומדת בדרישות אלה ונכתבת כנדרש.

בין החלקים החשובים של בקשת הפטנט כלולים שני חלקים חשובים במיוחד:

  1. תיאור מפורט של האמצאה.
  2. תביעות (Claims).

חוזק הפטנט ואיכות ההגנה של הפטנט נגזרת ישירות משני חלקים אלה.
ככל שתהיה מוסברת האמצאה בצורה טובה ומפורטת יותר, כך יגבר הסיכוי להתגבר על טענות בוחנים ולמצוא דרך לעקוף אותן.
איכות התביעות והדרך בה יכתבו יגדירו במדויק את היקף ההגנה והן אלה שבסופו שלדבר יגדירו את היקפו וחוזקו של הפטנט.

הגנה משפטית

בקשת פטנט לאומית מעניקה הגנה משפטית לאמצאה בגבולות המדינה בה הוגשה. לאחר מתן הפטנט, הפטנט מעניק לבעליו זכויות בלעדיות ואת האפשרות למנוע מאחרים ליצור, להשתמש, למכור או לייבא את האמצאה המוגנת בפטנט באותה המדינה.

בדיקה והערכה

בקשות פטנט לאומיות עוברות תהליך בחינה יסודי המבוצע על ידי משרד הפטנטים הלאומי של המדינה בה הוגשה הבקשה. בוחני פטנטים מעריכים את החדשנות וההתקדמות ההמצאתית של האמצאה, ומשווים אותה לספרות קודמת קיימת.
תהליך הבחינה עשוי לכלול התכתבות ומשא ומתן בין המבקש לבין הבוחן לבירור או תיקון התביעות (Claims) במידת הצורך.

הגשה בינלאומית

בקשות פטנט לאומיות יכולות לשמש בסיס להגשת בקשות פטנט מקבילות במדינות אחרות באמצעות אמנות בינלאומיות כגון אמנת פריז או אמנת ה-PCT.
אפשרות זו מאפשרת לממציאים לבקש הגנה על האמצאות שלהם במספר מדינות בהתבסס על תאריך הקדימות של הבקשה הלאומית הראשונה.

בקשת Provisional – בקשה זמנית

בקשת Provisional, בניגוד לבקשת פטנט רגילה, יכולה להיות מוגשת אך ורק בארצות הברית וגם היא, במידה והיא הבקשה הראשונה שמוגשת, מהווה כאמור בקשת בכורה וקובעת דין קדימה השומר את זכות הראשונים על האמצאה למגיש הבקשה.

במהלך שנה זו לא תיבחן הבקשה, אף אחד לא יראה אותה ולא יהיה ניתן לאתר אותה במאגרי חיפוש.

מטרותיה של בקשה זו הן הבטחת תאריך ההגשה שלה כתאריך דין הקדימה להגשות עתידיות וקביעת זכות ראשונים על האמצאה.

לבקשת Provisional אין תבנית אחידה ודרישות ברורות לגבי האופן בו הבקשה צריכה להיכתב, אך עם זאת בכדי לכתוב ולהגיש בקשת Provisional טובה שתהווה תקדים ראוי לבקשות לאומיות עתידיות, חשוב ומומלץ מאוד לכתוב את הבקשה על פי הדרישות של בקשת הפטנט הלאומית.

במידה ולאחר שנה לא תוגש בקשת המשך התובעת דין קדימה מבקשת ה-Provisional, הבקשה תיזנח ותיעלם כלא הייתה, כלומר, לא ניתן יהיה למצוא אותה.

יתרונות בקשת ה-Provisional כוללים אגרת הגשה נמוכה משמעותית מאגרת ההגשה של בקשה לאומית, ואת היכולת להגיש בקשה לא מלאה עד סופה, שלא כוללת את כל החלקים הנדרשים או כתובה בצורה פחות רשמית.

מומלץ כאמור לנסות ולהימנע מכך ככל האפשר ולנסות לכתוב את הבקשה במתווה של בקשה לאומית תקנית על מנת להבטיח כי תהיה בסיס ראוי לשימוש בתאריך הקדימות ולא יהיו פערים גדולים בין בקשת ה-Provisional לבקשות הלאומיות שתוגשנה בעקבותיה.

אם האמצאה חשובה, ערך החברה יקבע, בין היתר, על ידי הפטנטים שלה והחוזק שלהם ולכן חשוב להבין את היתרונות והחסרונות ולבחור בבקשה המתאימה.

מתי בכל זאת נבחר להגיש בקשת Provisional לפני בקשת פטנט לאומית?

בקשת Provisional מתאימה בעיקר למצבים בהם תיאור האמצאה אינו שלם במאת האחוזים, אין מספיק זמן להגיש בקשה לאומית (עקב כנס או תערוכה בהם מוצגת האמצאה, למשל) או בגלל אילוצים תקציביים.

חשוב לדעת כי כל חשיפה פומבית של האמצאה, טרם הגשת בקשת פטנט, עלולה לפגום בסיכוייה להתקבל כפטנט מאחר ואחד התנאים לקבלת פטנט הוא היעדר פרסומה של האמצאה, ולכן, בקשת Provisional מהווה פתרון לבעיה זו.

לרוב, הלקוחות הפוטנציאליים של בקשת ה-Provisional הם יזמים צעירים שעדיין לא פיתחו את האמצאה שלהם בצורה מושלמת, לא יודעים מה הפוטנציאל שלה ולרוב טרם הצליחו לגייס משקיעים, או יזמים שרוצים לשפר את האטרקטיביות של המיזם שלהם בתהליכי גיוס ראשוניים.
במצבים כאלה, בקשת ה-Provisional מספקת לאותם יזמים חלון זמן של 12 חודשים במסגרתם יוכלו להשלים את האמצאה, לשפר אותה ו/או לגייס משקיעים, תוך שימור תאריך הקדימות וכל זאת במהירות ובעלות נמוכה יותר.

לכן חשוב שבקשת ה-Provisional תהיה קרובה ככל שניתן לבקשה הלאומית העתידים על מנת למנוע מצב בו טוען צד שלישי כי בקשת ה-Provisional אינה מהווה תקדים ראוי לבקשה הלאומית כי נכתבה באופן מצומצם או מרושל. כמו כן, חשוב לא לחשוף פרטים שהתווספו לאמצאה לאחר הגשת בקשת ה-Provisional ואינם כלולים בה.

תפקידו של עורך פטנטים מקצועי ומנוסה הוא לעזור ללקוח לבחון את היתרונות והחסרונות של כל בקשה ולהתאים את הבקשה המתאימה לכל לקוח. על מנת לבצע בחירה זו יש לבנות אסטרטגיית קניין רוחני הכוללת את מטרות המיזם, שיקולים כלכליים, עסקיים, אסטרטגיים ומשפטיים, שעל פיהם תיבחר הבקשה המתאימה ביותר.

סיכום

לסיכום, בקשות פטנט לאומיות ובקשות פטנט זמניות (Provisional) שונות במטרותיהן, בהגנה המשפטית שהן מספקות, בתהליך של כל בקשה, במשך הזמן בו ייקח לאמצאה להתקבל כפטנט, ולרוב, בתוכנן.
בעוד בקשות לאומיות מספקות הגנה משפטית, במידה והן מתקבלות, בקשות פטנט זמניות אינן מספקות הגנה ותפקידן, בין היתר, לשמור על תאריך הקדימות למשך שנה ולאפשר הגשה עתידית של בקשות לאומיות או בין-לאומיות.
הבנת ההבדלים בין שני סוגי הבקשות הללו חיונית עבור ממציאים לבחירת הבקשה המתאימה למיזם שלהם. חשוב לזכור כי בעוד בקשה לאומית נכנסת למסלול בחינה לפטנט, בקשת Provisional לא נבחנת ותיזנח ותיגנז במידה ולא תוגש בעקבותיה בקשה לאומית התובעת דין קדימה ממנה.

זכרו, חשוב להבין את ההבדלים ולהתייעץ עם עורך פטנטים על מנת שיסייע בבחירת הבקשה המתאימה וינסח אותה בצורה הטובה ביותר על מנת להבטיח הגנה רחבה וחזקה ככל שניתן על האמצאה שלכם.

לפרטים נוספים צרו קשר למאמרים נוספים - לחצו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות
התקשרו עכשיו !