מידע לממציאים

פטנט הינו זכות הניתנת מכח החוק בכל מדינה בה הוגש, לבעל/ת אמצאה אשר עומדת בחוקים הקבועים בחוק של אותה מדינה.

בעל/ת פטנט רשאי/ת למנוע מכל אדם מלנצל את אמצאתו/ה שלא כדין.

פטנט הינו טריטוריאלי ועל כן יש להגיש את בקשת הפטנט בכל מדינה, או קבוצה של מדינות, בהן נדרשת הגנה.

 

התהליך לקבלת פטנט כולל:

 • הגשת בקשת הפטנט בכל מדינה, או קבוצה של מדינות, בהן נדרשת הגנה.
 • בחינת הבקשה על ידי בוחן פטנטים של רשות הפטנטים של אותה מדינה ובמקרים רבים, הפקת דו"ח בחינה.
 • מענה על דו"ח הבחינה, במידה והופק, על מנת להתגבר על טענות בוחן הפטנטים.
 • קבלת פטנט במידה והטענות נענו לשביעות רצונו של הבוחן.

 

 • במדינות מסוימות קיים הליך בו צד ג' רשאי להתנגד לקבלת הפטנט על ידי הבאת הוכחות כי לא היה בסיס לקבלת הפטנט. במדינת מסוימות תהליך זה קורה טרם קבלת הפטנט ובמדינות מסוימות ניתן להגיש התנגדות לאחר קבלת הפטנט לתקופת זמן קבועה מיום קבלת הפטנט.
לפרטים נוספים צרו קשר
 • פגישה ראשונית עם עורך פטנטים המתמחה בתחום האמצאה אשר ישמע על האמצאה וייעץ מניסיונו כיצד כדאי להגן עליה והאם היא כשירה לפטנט.
 • על אף כי זהו אינו שלב הכרחי, כדאי לבצע חיפוש פטנטים על מנת להכיר את האמצאות הקיימות בתחום ולבדוק שאין אמצאה העלולה לסכן את קבלת האמצאה שלך.

בנוסף, חיפוש הפטנטים יכול לסייע לעורך הפטנטים בכתיבת בקשת פטנט טובה יותר אשר מדגישה את יתרונות האמצאה לעומת האמצאות הקיימות בתחום.

החיפוש יכול להתבצע באופן עצמאי, אך כדאי להיעזר בעורך פטנטים בעל ניסיון בחיפוש פטנטים אשר לו גישה למאגרי חיפוש פטנטים נרחבים.

 • הכנת תיאור מפורט ככל הניתן של האמצאה, על ידיי בעל/ת האמצאה, תוך שימוש באיורים המסבירים את האמצאה, דוגמאות ואפשרויות מגוונות למימוש האמצאה במידה ויש. בדרך כלל, בתחילת התהליך, יסביר עורך הפטנטים מה נדרש להכין על מנת להתחיל את התהליך בצורה הטובה ביותר.
 • הכנת טיוטה ראשונית של בקשת הפטנט, על ידיי עורך הפטנטים, על סמך החומר שהתקבל מהממציא/ה והחלפת טיוטות עם הממציא/ה עד לשביעות רצונם של שני הצדדים.
 • הגשת הבקשה במדינה או בקבוצת מדינות נבחרת, כבקשת Provisional או כבקשת PCT.
לפרטים נוספים צרו קשר

בקשת Provisional הינה בקשת פטנט זמנית המוגשת בארה"ב בלבד ומכובדת על ידיי רוב מדינות העולם.

בקשת ה-Provisional  מקנה לממציא/ה שנה להגשת הבקשה במדינות נוספות, שנה אשר אינה נספרת במניין עשרים השנים שמקנה ההגנה של פטנט מאושר.

בנוסף, בקשת ה- Provisional  מאפשרת העמקת תיאור האמצאה במגבלת החוקים, לעומת בקשת פטנט רגילה או בקשת PCT בהן ברגע שהוגשה הבקשה, לא ניתן להעמיק את התיאור.

לפרטים נוספים צרו קשר

PCT – (Patent Cooperation Treaty) הינה אמנה לשיתוף פעולה בפטנטים, העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנטים ותהליכי החיפוש והבחינה הבינלאומיים של הבקשות המוגשת דרכה.

בקשת PCT  מקנה לממציא/ה עד 30 חודשים טרם החלטתו/ה היכן להגיש את בקשת הפטנט.

באמנה חברות יותר מ-150 מדינות.

קישור למדינות החברות באמנה: לחצו כאן

במידה ובקשת ה-PCT מוגשת לאחר בקשת Provisional, הממציא/ה זכאי/ת ל-18 חודשים הנוספים לשנה שמקנה ה-Provisional (סה"כ כאמור, 30 חודשים) לשם הגשת הבקשה במדינה או בקבוצת מדינות נבחרת.

לפרטים נוספים צרו קשר
 • מיום ההגשה של הבקשה הראשונה במדינה או בקבוצת מדינות נבחרת, עומדת לזכות הממציא/ה שנה להגשת הבקשה במדינות נוספות.
 • בחינת הבקשה על ידי בוחן פטנטים של רשות הפטנטים של אותה מדינה ובמקרים רבים, הפקת דו"ח בחינה.
 • מענה על דו"ח הבחינה, במידה והופק, על מנת להתגבר על טענות בוחן הפטנטים.
 • קבלת פטנט במידה והטענות נענו לשביעות רצונו של הבוחן.
לפרטים נוספים צרו קשר

כבר בשלבי הפיתוח הראשוניים כדאי לדבר ולהתייעץ עם עורך פטנטים מוסמך על מנת לקבל הכוונה וייעוץ לגבי מועד הגשת בקשת הפטנט והדרכים המומלצות להגנה על האמצאה.

כדאי ונדרש להגיש בקשת פטנט טרם חשיפת האמצאה ברבים על מנת לא לחבל בסיכויי הפטנט להתקבל.

כמו כן, הגשת בקשת פטנט תורמת לרוב בגיוס משקיעים ומימון.

לפרטים נוספים צרו קשר

סימני מסחר הינם אותיות, ספרות, מילים, דמויות, צלילים או צירופים של אלה, המשמשים יצרנים או מספקי שירותים כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם, כך שיזוהו על ידי הצרכן.

רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות ו/או שירותים שבגינם הוא נרשם, מאפשר לבעליו לבנות לעצמו מוניטין ולהבדיל את עצמו ממתחריו. בנוסף, רישום הסימן משרת גם את הצרכנים ומונע הטעייה.

כמו פטנט, רישום סימן מסחר הינו טריטוריאלי ועל כן יש להגיש בקשה לסימן מסחר בכל מדינה או קבוצה של מדינות נבחרת בהן נדרשת הגנה.

לפרטים נוספים צרו קשר

עיצוב רשום הינו זכות קניינית במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש ובעל אופי ייחודי ובתנאי שאינו פוגע בתקנת הציבור. זכות זו נועדה להקנות לבעל העיצוב הרשום בלעדיות על השימוש בעיצוב.

"עיצוב הינו מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים".

ניתן להגן על עיצוב של פריט בודד או מערכת של פריטים.

מדגם הינו סוג הגנה שונה מפטנט והם לא עומדים בסתירה האחד מול השני, לעיתים ניתן להגיש עיצוב במקביל להגשת בקשת פטנט.

הגנה של עיצוב אמנם מצומצמת יותר מפטנט אך קל יותר ומהיר יותר לקבל אישור לעיצוב מאשר לקבל אישור לפטנט.

לפרטים נוספים צרו קשר