שאלות נפוצות

פטנט הינו זכות הניתנת מכח החוק בכל מדינה בה הוגש, לבעל/ת אמצאה אשר עומדת בחוקים הקבועים בחוק של אותה מדינה.

לפרטים נוספים צרו קשר
  • עריכת והגשת בקשת הפטנט בכל מדינה, או קבוצה של מדינות, בהן נדרשת הגנה.
  • בחינת הבקשה על ידי בוחן פטנטים של רשות הפטנטים של אותה מדינה ובמקרים רבים, הפקת דו"ח בחינה.
  • מענה על דו"ח הבחינה, במידה והופק, על מנת להתגבר על טענות בוחן הפטנטים.
  • קבלת פטנט במידה והטענות נענו לשביעות רצונו של הבוחן.
לפרטים נוספים צרו קשר

פטנט עשוי להתקבל תוך מספר חודשים במסלולים מהירים ועד כמה שנים במסלולים אחרים (בתלות במדינה בה הוגש ובחוקיה).

לפרטים נוספים צרו קשר

כן, הגשת בקשת פטנט כרוכה בתשלום אגרה בהתאם לסוג הבקשה והמדינה בה הוגשה.

לפרטים נוספים צרו קשר

לא, הגשת בקשת פטנט אינה מספקת הגנה מיום ההגשה אלא מיום בו קובל הפטנט.

לפרטים נוספים צרו קשר

פטנט שהתקבל ואושר מספק הגנה על האמצאה אותה הוא מתאר, מסייע בגיוס ממון ומשקיעים ומעלה את שווי החברה.

לפרטים נוספים צרו קשר

כן, אך זה לא מומלץ.
כתיבת בקשת פטנט כרוכה במיומנות ומקצועיות רבות, תוך הכרת הפורמט, חוקי הפטנטים, השפה המקצועית והדרכים בהן יש להציג את האמצאה.
בנוסף, ניסוח התביעות (claims) דורש ניסיון ומיומנות רבה, תחום מומחיותו של עורך הפטנטים, בכדי להגדיר את היקף ההגנה בצורה הטובה ביותר.
כתיבה לא מקצועית של תביעות עלולה להוביל להגנה רעועה ופטנט חלש.

 

לפרטים נוספים צרו קשר

בישראל, בהחלט כן, על אף כי לא מומלץ.
הגשת בקשת פטנט דורשת מיומנות רבה וניסיון בתחום.
הגשת בקשת פטנט מחוץ לישראל לעומת זאת אינה אפשרית באופן עצמאי ודורשת שכירת שירותיו של עורך פטנטים מקומי מאותה מדינה בה יש להגיש את בקשת הפטנט.

לפרטים נוספים צרו קשר

ניתן להגן על אמצאה טכנולוגית שעומדת בדרישות החוק ובתנאי שהיא חדשה ובעלת התקדמות המצאתית.

לפרטים נוספים צרו קשר

לא, חיפוש פטנטים אינו שלב חובה אך כדאי לבצע חיפוש פטנטים על מנת להכיר את האמצאות הקיימות בתחום ולבדוק שאין אמצאה העלולה לסכן את קבלת האמצאה שלך.
בנוסף, חיפוש הפטנטים יכול לסייע לעורך הפטנטים בכתיבת בקשת פטנט טובה יותר אשר מדגישה את יתרונות האמצאה לעומת האמצאות הקיימות בתחום.
החיפוש יכול להתבצע באופן עצמאי, אך כדאי להיעזר בעורך פטנטים בעל ניסיון בחיפוש פטנטים אשר לו גישה למאגרי חיפוש פטנטים נרחבים.

לפרטים נוספים צרו קשר

התשובה נגזרת ממוכנות החומר אותו מספק הממציא, מורכבות האמצאה ובעיקר מזמני התגובה של הממציא.
שאיפתנו לא להיות הצד המעקב ולבצע את העריכה במהירות האפשרית.

לפרטים נוספים צרו קשר

על אף כי זהו אתגר לא פשוט, בהחלט כן, זוהי מיומנות בה למשרדנו ניסיון רב.

לפרטים נוספים צרו קשר

לא, פטנט הוא טריטוריאלי ומספק הגנה רק במדינות בהן הוא מוגש ומתקבל.

לפרטים נוספים צרו קשר

פטנט תקף לעשרים שנים מיום הגשתו (למטע מקרים חריגים).

לפרטים נוספים צרו קשר

בקשת פטנט מתפרסמת לאחר שנה וחצי מיום ההגשה הראשונה.

לפרטים נוספים צרו קשר

לא, אין זמן קבוע בחוק להפקת דו"ח בחינה והזמנים משתנים ממדינה למדינה, בהתאם למסלול ההגשה ובהתאם לעומס שיש לבוחן הממונה על בחינת הבקשה.

לפרטים נוספים צרו קשר

כן, בתנאים מסוימים ובמדינות מסוימות.

לפרטים נוספים צרו קשר

אמצאה נחשבת לחדשה אם לא נתפרסמה בפומבי טרם תאריך ההגשה באופן כזה בו בעל מקצוע מהתחום יכול לממשה.
אמצאה נחשבת לבעלת התקדמות המצאתית אם היא כוללת התקדמות שאינה מובנת מאליה לבעל מקצוע מהתחום על סמך ספרות קודמת שפורסמה.
לשם המחשה, טענת חוסר חידוש שונה מטענת חוסר בהתקדמות המצאתית בכך שלצורך טענת חוסר חידוש אסור לצרף פרסומים קודמים לתמונה כוללת אחת ולצורך טענת חוסר בהתקדמות המצאתית מותר.

לפרטים נוספים צרו קשר

האגרות ההכרחיות להגשת בקשת פטנט הן אגרת הגשת בקשה לפטנט ובמידה ומוענק פטנט, אגרת קיבול ואגרות חידוש.
במידה ובעל/ת האמצאה מעוניין להיעזר בשירותיו של עורך פטנטים, יתווספו לעלויות אלה שכר טרחתו של עורך הפטנטים.

לפרטים נוספים צרו קשר

התשובה תלויה בהרבה גורמים כגון: מוכנות האמצאה, תקציב, אסטרטגיית קניין רוחני, מטרות ולוחות זמנים.
לייעוץ והכוונה צרו קשר לשיחה ללא עלות.

לפרטים נוספים צרו קשר

כן, ניתן לקבל פטנט על אמצאה במידה והיא חדשה ובעלת התקדמות המצאתית ובו זמנית להפר פטנט שהתקבל.
למשל: אם בקשת פטנט חדשה ובעלת התקדמות המצאתית על (א+ב+ג+ד) מאושרת כפטנט, מושא הפטנט שהתקבל (מוצר, מערכת, שיטה, מכשיר וכדומה) יכול בו זמנית להפר פטנט שהתקבל על (א+ב+ג).

לפרטים נוספים צרו קשר

לא, פטנט לא מפר פטנט, מושא הפטנט (מוצר, מערכת, שיטה, מכשיר וכדומה) יכול להפר פטנט.

לפרטים נוספים צרו קשר

ניתן להשתמש בביטוי מיום ההגשה של בקשת הפטנט ועד לקיבול או זניחה של אותה הבקשה.

לפרטים נוספים צרו קשר

עיצוב רשום הינו זכות קניינית במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש ובעל אופי ייחודי ובתנאי שאינו פוגע בתקנת הציבור. זכות זו נועדה להקנות לבעל העיצוב הרשום בלעדיות על השימוש בעיצוב.

לפרטים נוספים צרו קשר

סימני מסחר הינם אותיות, ספרות, מילים, דמויות, צלילים או צירופים של אלה, המשמשים יצרנים או מספקי שירותים כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם, כך שיזוהו על ידי הצרכן.

לפרטים נוספים צרו קשר

סימן מסחר ניתן לסמן ב TM גם אם הסימן אינו רשום כסימן מסחר.

סימן מסחר רשום ניתן לסמן ב ®.

חל איסור לסמן סימן מסחר לא רשום ב ®.

לפרטים נוספים צרו קשר